"
Català | Castellà

 

 

 

 


Mindfulness o Atenció plena és una manera particular de parar atenció, és la facultat de portar intencionadament la consciència a l'experiència del moment present, observant-la sense emetre judicis de valor, amb una actitud de curiositat i acceptació.

Mindfulness és una actitud davant la vida. Es tracta d'un estil global d´afrontar els reptes diaris que permet crear un espai de resposta que redueix les reaccions impulsives i promou l'aprenentatge, la regulació emocional, l'empatia i la resolució de conflictes.